Ένας ξυπόλυτος ασκητής στο δικαστήριο…+

Ένας ξυπόλυτος ασκητής στο δικαστήριο…