Η αθώωση δεν έγινε ούτε ένα μονόστηλο+

Η αθώωση δεν έγινε ούτε ένα μονόστηλο