Ποιές και πόσες είναι οι βαθμίδες της αμαρτίας;+

Ποιές και πόσες είναι οι βαθμίδες της αμαρτίας;