Σέ μιά μητέρα γιά τίς «βασίλισσες τῆς ὀμορφιᾶς»+

Σέ μιά μητέρα γιά τίς «βασίλισσες τῆς ὀμορφιᾶς»