Κανείς δε μπορεί να σωθεί χωρίς τον σταυρό του!+

Κανείς δε μπορεί να σωθεί χωρίς τον σταυρό του!