Το όραμα ιδρύσεως αυτόνομου κράτους στην Ιωνική γη, του Χρυσοστόμου Σμύρνης.+

Το όραμα ιδρύσεως αυτόνομου κράτους στην Ιωνική γη, του Χρυσοστόμου Σμύρνης.