Ετοιμάζονται για γενική έφοδο+

Ετοιμάζονται για γενική έφοδο