Προτιμούμε τα πρωτεία, παρά την διακονία.+

Προτιμούμε τα πρωτεία, παρά την διακονία.