Ἠ εὐθύνη τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου στὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς του+

Ἠ εὐθύνη τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου στὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς του