Αυτή είναι η Βασιλική πιπεριά της Βέροιας+

Αυτή είναι η Βασιλική πιπεριά της Βέροιας