Αναζητώ έναν γέροντα που είχα γνωρίσει+

Αναζητώ έναν γέροντα που είχα γνωρίσει