Γυναίκες στις οποίες αξίζει να υποκλινόμαστε+

Γυναίκες στις οποίες αξίζει να υποκλινόμαστε

ΔΙΑΒΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ+

ΔΙΑΒΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει+

Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει

Γονέας δεν είναι αυτός που έφερε παιδιά στον κόσμο, αλλά εκείνος που κουράστηκε να τα αναθρέψει+

Γονέας δεν είναι αυτός που έφερε παιδιά στον κόσμο, αλλά εκείνος που κουράστηκε να τα αναθρέψει