Τι πρέπει να κάνουμε, όταν η πίστη εξασθενήσει;+

Τι πρέπει να κάνουμε, όταν η πίστη εξασθενήσει;