Πανήγυρις του Αγίου Ευδοκίμου στη Μονή Βατοπαιδίου (2016)