Την Τρίτη, 23-5, στην αρχαία Μίεζα, 250 επιφανείς Αριστοτελιστές στο εθνικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας διεθνές συνέδριο για τον πανεπιστήμονα φιλόσοφο Αριστοτέλη+

Την Τρίτη, 23-5, στην αρχαία Μίεζα, 250 επιφανείς Αριστοτελιστές στο εθνικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας διεθνές συνέδριο για τον πανεπιστήμονα φιλόσοφο Αριστοτέλη