Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας. Εορταστική εκδήλωση, αφιερωμένη στην ημέρα της Ανεξαρτησίας, της Εθνικής Παλιγγενεσίας.+

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας. Εορταστική εκδήλωση, αφιερωμένη στην ημέρα της Ανεξαρτησίας, της Εθνικής Παλιγγενεσίας.