Το θέμα είναι να καταλάβεις πού οδηγεί τα βήματά σου ο Κύριος.+

Το θέμα είναι να καταλάβεις πού οδηγεί τα βήματά σου ο Κύριος.