Έχουμε δυο τέρατα ν’ αντιπαλέψουμε+

Έχουμε δυο τέρατα ν’ αντιπαλέψουμε