Ο Θεός μόνο μπορεί να θεραπεύσει τους φόβους σου+

Ο Θεός μόνο μπορεί να θεραπεύσει τους φόβους σου