Η Παναγία χρίει τον ευλαβή μοναχό+

Η Παναγία χρίει τον ευλαβή μοναχό