Η σωτηρία του ποιμνίου είναι το πρώτιστο μέλημα του Ποιμένα