Ας μιλήσουμε στις ψυχές μας μέσα από αυτό το αριστούργημα(Μεγ.Κανόνας)+

Ας μιλήσουμε στις ψυχές μας μέσα από αυτό το αριστούργημα(Μεγ.Κανόνας)