Απάντηση Mοναχών της Όπτινα, σε ερώτηση για την Συντέλεια του κόσμου+

Απάντηση Mοναχών της Όπτινα, σε ερώτηση για την Συντέλεια του κόσμου