Ο μύθος του Αισώπου για τον αετό, το λαγό και το σκαθάρι+

Ο μύθος του Αισώπου για τον αετό, το λαγό και το σκαθάρι