Ἡ Πίστη ὠς Κόσμημα ἤ Στήριγμα;+

Ἡ Πίστη ὠς Κόσμημα ἤ Στήριγμα;