Να προσέχεις το βλέμμα περισσότερο απ’ τα λόγια*+

Να προσέχεις το βλέμμα περισσότερο απ’ τα λόγια*