Ήταν νύχτα, μα πλέον ήρθε το πρωί.+

Ήταν νύχτα, μα πλέον ήρθε το πρωί.