Ο πειρασμός, η προσευχή και το κανδηλάκι! Διδακτικό βίντεο