ΗΡΩΕΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΗΡΩΩΝ= ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ+

ΗΡΩΕΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΗΡΩΩΝ= ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ