Ως ευχή, γι’αυτούς που μείνανε πίσω, γι’αυτόν που έφυγε…+

Ως ευχή, γι’αυτούς που μείνανε πίσω, γι’αυτόν που έφυγε…