Παρακολούθηση της καλλιέργειας εξ αποστάσεως, με εφεύρεση 17χρονου Τρικαλινού+

Παρακολούθηση της καλλιέργειας εξ αποστάσεως, με εφεύρεση 17χρονου Τρικαλινού