Είμαστε όλοι κακοί άνθρωποι;+

Είμαστε όλοι κακοί άνθρωποι;