Να γιατί ουδείς θα λησμονήσει τον πιο φτωχό Πρόεδρο του κόσμου+

Να γιατί ουδείς θα λησμονήσει τον πιο φτωχό Πρόεδρο του κόσμου