Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή την δοκιμασία+

Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή την δοκιμασία