»Γιατί δεν έδωσα περισσότερη προσοχή στους συνανθρώπους μου»;+

»Γιατί δεν έδωσα περισσότερη προσοχή στους συνανθρώπους μου»;