2 Δεκεμβρίου: Μνήμη κοιμήσεως 4 σύγχρονων γερόντων+

2 Δεκεμβρίου: Μνήμη κοιμήσεως 4 σύγχρονων γερόντων