Ο Γερο-Παχώμιος και το μεγάλο φίδι+

Ο Γερο-Παχώμιος και το μεγάλο φίδι