Το Άγιον Όρος επεκτείνεται και έξω από τον πεπτωκότα χωροχρόνο μας!+

Το Άγιον Όρος επεκτείνεται και έξω από τον πεπτωκότα χωροχρόνο μας!