Όποιος έχει πίστη μέχρι τέλους, εκείνος θα σωθεί+

Όποιος έχει πίστη μέχρι τέλους, εκείνος θα σωθεί