Γιατί άγνωστη η ώρα του θανάτου μας+

Γιατί άγνωστη η ώρα του θανάτου μας