Άγιος Πορφύριος: «Ο Χριστιανός είναι ευγενής»+

Άγιος Πορφύριος: «Ο Χριστιανός είναι ευγενής»