Ποιοι απειλούν την πίστη και τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών μας;+

Ποιοι απειλούν την πίστη και τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών μας;