Η εικονική πραγματικότητα του internet και η διαφύλαξη της ελευθερίας του ανθρώπου.