Ὑπάρχουν σήµερα ἐλεήµονες;+

Ὑπάρχουν σήµερα ἐλεήµονες;