Άνθρωπος του Θεού σημαίνει δούλος στο θέλημα του Θεού.+

Άνθρωπος του Θεού σημαίνει δούλος στο θέλημα του Θεού.