Των προαιώνιων ιδανικών μου ομοιώθηκα+

Των προαιώνιων ιδανικών μου ομοιώθηκα