Η προσωπική μας ευθύνη για τη σωτηρία τους Γένους μας!+

Η προσωπική μας ευθύνη για τη σωτηρία τους Γένους μας!