Πώς η δοκιμασία γίνεται χαρά;+

Πώς η δοκιμασία γίνεται χαρά;