Συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι Brexit αποτέλεσε απλώς μια πράξη αυτοδιάθεσης του λαού της+

Συγγνώμη, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι Brexit αποτέλεσε απλώς μια πράξη αυτοδιάθεσης του λαού της