Ο Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι απλά ένας μήνας, είναι…+

Ο Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι απλά ένας μήνας, είναι…